Neurologian erikoislääkäri

Neurologian erikoisalaan kuuluvat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen ja lihasten sairauksien selvittely ja konservatiivinen hoito. Neurologia on hoitojen ja diagnostiikan osalta hyvin nopeasti kehittyvä erikoisala. Näin ollen neurologian sisälläkin on osa-alueita, joiden hoitoon ja diagnostiikkaan osa neurologeista on paremmin perehtynyt. Toisen mielipiteen kysyminen hoidon suhteen voikin olla hyvä idea erityisesti ongelmallisissa tilanteissa.

 

Neurologisisten sairauksien osalta olen parhaiten perehtynyt päänsärkyihin sekä botuliinitoksiinihoitoihin liittyen neurologisiin sairauksiin. Lisäksi erityisosaamiseeni kuuluvat muistisairaudet, Parkinsonin tauti, dystoniat, muut kipuongelmat, epilepsia ja aivoverenkiertohäiriöt.

✧✧

 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myöntänyt minulle oikeuden harjoittaa neurologian erikoislääkärin ammattia.

Rekisteröintinumero: 90003813772.

VIDEOVASTAANOTTO