Krooninen migreeni

(Chronic Migraine)

✧✧

 

Noin 2% mailman väestöstä kärsii kroonisesta migreenistä, jossa migreenistä kärsivällä on vähintään 4 tunnin kestoinen päänsärky (tai lyhyempi oikein akuuttilääkkein hoidettuna) vähintään 15 päivänä kuukaudessa yli kolmen kuukauden ajan. Syyt episodisen migreenin muuntuminen krooniseksi eivät ole täysin selvillä, mutta pitkäaikaisen neurogeenisen inflammaation ja sentraalisen herkistymisen epäillään olevan osallisia asiassa. Kaikki kipupäivät eivät ole tyypillisiä migreenioirepäiviä, vaan kipu voi olla kroonistumisen seurauksena piirteettömämpää ja tasaisempaa. Episodisessa migreenissä päänsärkyä esiintyy harvemmin.

 

Atyyppinen kivun prosessointi, kortikaalinen hypereksitabiliteetti, neurogeeninen inflammaatio ja sentraalinen sensitaatio ovat osatekijöitä episodisen migreenin kroonistuessa. Kroonistuneen migreenin hoidossa pääpaino on estohoitolääkkeissä. Paras näyttö tablettihoitojen osalta on amitriptyliinistä ja topiramaatista. Botuliinitoksiini ja uudet biologiset hoidot ovat myös mahdollisia ja tehokkaita. Vaikeimmissa tapauksissa estohoito voi koostua useista eritavoin vaikuttavista estolääkkeistä.

 

Krooninen migreeni vaatii kokonaisvaltaista lähestymistä, altistavien tekijöiden vähentämistä ja migreeniä ylläpitävien tekijöiden tunnistamista. Joskus diagnoosi ei ole kroonisesta kivusta huolimatta selvä, sillä kroonistuessaan migreeni menettää tyypillisiä piirteitään. Myös muut krooniset päänsäryt kuten hemicrania continua tai uusi päivittäinen jatkuva päänsärky (new daily persistent headache) voivat muistuttaa kroonista migreeniä. Diagnoosin selvittäminen on tärkeää hoidon suuntaamisen kannalta.

 

Kroonisen migreenin sentraalisen sensitaation myötä oirekokonaisuus voi olla hämäävä ja monimutkainen. Varsinainen päänsärky voi olla sivuun jäävä oire kokonaisuudessa. Varsinkin kroonisena alkava migreeni voi olla diagnostinen haaste asiaan perehtymättömmälle.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myöntänyt minulle oikeuden harjoittaa neurologian erikoislääkärin ammattia.

Rekisteröintinumero: 90003813772.

VIDEOVASTAANOTTO