Krooninen kipu

Kroonisen kivun hoito on parhaimmillaan moniammatillista ja elämänlaadun maksimointiin pyrkivää. Kroonista kipua hoidetaan lääkkeellisin, fysikaalisin, operatiivisin, terapeuttisin, neuromodulaatiotyyppisin ja interventionaalisin hoidoin. Kroonisen kivun lääkehoidossa keskeisiä valmisteita ovat muun muuassa antiepileptit ja masennuslääkkeet. Opioidien käyttö kroonisessa kivussa on merkittävästi vähenemässä ja niiden merkitys onkin nykyään lähinnä lyhytaikaisen voimakkaan kivun hoidossa.

 

Lääkkeiden sopimattomuuden tai tehottomuuden vuoksi saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa kipuun ei ole saatu tehokasta ja toimivaa hoitoa. Tällöin on mahdollista kokeilla hermopuudutuksia (nerve block) tai kipualueen paikallista hoitoa, mikä botuliinitoksiinilla toteutettuna voi tuoda pitkäaikaisenkin avun kipuoireeseen. Kolmoishermosärky, vyöruusun jälkeinen kipu ja okkipitaalineuralgia ovat esimerkkejä mahdollisista botuliinitoksiinille sopivista hoitokohteista. Tutkimusnäyttöä botuliinitoksiinin tehosta kroonisen kivun hoidossa on lisääntyvästi, mutta tämän hetkinen näyttö ei vielä tue käyttöä ensilinjan hoitona.

 

Jos kivun hoitosi on ajautunut umpikujaan, niin voit kysyä minulta voisiko esimerkiksi botuliinitoksiini olla mahdollinen hoitomuoto krooniseen kipuusi.

✧✧

 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myöntänyt minulle oikeuden harjoittaa neurologian erikoislääkärin ammattia.

Rekisteröintinumero: 90003813772.

VIDEOVASTAANOTTO