LÄÄKÄRI PEKKA MIETTINEN

Asiantunteva, yksilöllinen ja luotettava

✧✧

YLEISLÄÄKETIEDE

Kaikkien sairauksien hoito voidaan aloittaa vastaanotoltani muita aloja tarvittaessa konsultoiden. Yleislääkärinä voin esimerkiksi hoitaa akuutin infektiosi, kirjoittaa sinulle tarvitsemasi lausunnon, poistaa luomesi tai pattisi, antaa nivelinjektioita, hoitaa kipuongelmiasi tai ottaa pitkäaikaisen ja kokonaisvaltaisen vastuun riskitekijöidesi alentamisesta tai pitkäaikaisen sairautesi seurannasta.

Lääkärinä tavoitteenani on arvioida oireidesi vakavuus, hoidon ja jatkotutkimusten tarve sekä sairauden vaikutus työkykyyn. Hyvänlaatuisiinkin oireisiin voidaan usein löytää helpotusta tai ainakin varmuus siitä, ettei kyseisen oireen johdosta tarvitse olla huolissaan. Turhia lääkärissä käyntejä ei ole.

Käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä, hoitomuotoja ja lääkityksiä.

PÄÄNSÄRKY

Päänsärky voi olla jaksoittainen tai jatkuva elämän kaikkia osa-alueita rajoittava oire. Onneksi apu on kuitenkin usein löydettävissä. Tärkeintä on aluksi tarkentaa päänsäryn tyyppi ja tehdä tarvittaessa kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia.

Hoidon suhteen pyrin löytämään sinulle parhaiten sopivan hoidomuodon, jota käyttäen elämänlaatusi maksimoituu. Yhtä oikeaa kaikille sopivaa hoitomuotoa ei ole.

Haluan tarjota joustavan tavan hoitaa päänsärkysi siten, että hankalana vaiheena hoitokontakti on tiivis ja rauhallisena vaiheena olet yhteydessä tarpeen vaatiessa hoitosuhteen ollessa kuitenkin koko ajan avoimena.

Krooniseen migreeniin  annan myös botuliinitoksiini hoitoja. Botuliinitoksiini on Kelan peruskorvaama 1.11.2015 alkaen.

NEUROLOGIA

Neurologiaan erikoistuvana lääkärinä olen yleislääkäriä perehtyneempi neurologisiin sairauksiin ja näiden hoitoihin. Voin esimerkiksi ottaa hoitovastuun aiemmin diagnosoidun neurologisen sairautesi hoidosta. Apu ja tilanteen kontrollointi on tällöin mahdollista järjestää oikean tarpeen määrittämänä ja apu on aina tilanteen vaatiessa nopeasti saatavilla. Erikoislääkäriä tai erikoissairaanhoidon yksikköä tarvitaan kuitenkin, jos sairaus edellyttää lausuntoja lääkitykseen tai kuntoutukseen liittyen.

Osa neurologisista oireista, kuten vapina, on usein jäänyt heikosti hoidetuksi. Vapinoista yleisimmän essentiaalisen vapinan osalta olen perehtynyt laajasti hoitomuotoihin, joten tervetuloa elämänlaatua haittaavan oireen rauhoittamiskäynnille.

Neurologian erikoislääkärin pätevyyden saan syksyllä 2019.

Olen International Headache Society jäsen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myöntänyt minulle oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia.

Rekisteröintinumero: 90003813772.