NEUROLOGI PEKKA MIETTINEN

Asiantunteva, yksilöllinen ja luotettava

✧✧

BOTULIINITOKSIINI

Botuliinitoksiini on monikäyttöinen lääkeaine, jonka käyttöaiheet ovat runsaat. Aivoinfarktin, aivoverenvuodon tai muun aivoja vaurioittaneen prosessin jälkeinen lihasjäykkyys (spastisuus) on mahdollista vähentää botuliinitoksiinihoidon avulla. Tällöin liikkuminen ja raajan käyttäminen voi tulla helpommaksi erityisesti kuntoutusvaihetta tukien.

Botuliinitoksiinia käytetään dystonian hoidossa helpottamaan virheasentojen tai jäykkyyden aiheuttamaa ongelmaa. Essentiaalisen vapinan osalta erityisesti pään vapinaan on mahdollista saada apua botuliinitoksiinin kautta.

Parkinsonin taudin tai Parkinson plus syndroomien suhteen botuliinitoksiini voi tuoda apua muun muuassa syljen liikaeritykseen (oikeammin nielemisen vähyyteen).

Kroonisen migreenin lisäksi botuliinitoksiini voi tuoda apua myös muihin pitkäaikaisiin kipuongelmiin.

Injektiohoitoja varten lyhyempää vastaanottoaikaa voit kysyä esimerkiksi soittoajalla.

Koronavirus COVID-19 osalta Terveystalossa tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että voisit asioida turvallisesti Terveystalolla. Voit turvallisesti saapua saamaan migreenin tai muun neurologisen sairauden hoitoa ja tutkimuksia. Muista myös etävastaanottomahdollisuus (videovastaanotto), erityisesti, jos olet yli 70-vuotias tai sinulla on vakavia perussairauksia. Olen saanut molemmat  koronavirusrokotesarjan rokotteet.

PÄÄNSÄRKY

Päänsärky voi olla jaksoittainen tai jatkuva elämän kaikkia osa-alueita rajoittava oire. Onneksi apu on kuitenkin usein löydettävissä. Tärkeintä on aluksi tarkentaa päänsäryn tyyppi ja tehdä tarvittaessa kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia.

Hoidon suhteen pyrin löytämään sinulle parhaiten sopivan hoidomuodon, jota käyttäen elämänlaatusi maksimoituu. Yhtä oikeaa kaikille sopivaa hoitomuotoa ei ole.

Haluan tarjota joustavan tavan hoitaa päänsärkysi siten, että hankalana vaiheena hoitokontakti on tiivis ja rauhallisena vaiheena olet yhteydessä tarpeen vaatiessa hoitosuhteen ollessa kuitenkin koko ajan avoimena.

Krooniseen migreeniin  annan myös botuliinitoksiini hoitoja. Botuliinitoksiini on Kelan peruskorvaama 1.11.2015 alkaen.

Vaikeahoitoisen migreenin hoitoon käytettyjen CGPR-reseptorin vasta-aineiden osalta aloitan hoitoja ja teen tarvittavat lausunnot hoitoon soveltuville potilaille.

Terveystalon tietojärjestelmät ovat osaavissa ja luotettavissa käsissä, joten Terveystalolla asioidessasi sinulla eí ole syytä huoleen. Pidämme huolta sinusta ja myös luottamuksellisista tiedoista sinuun liittyen.

Aloitan ja uusin pääasiassa lääkityksiä vain neurologisiin indikaatioihin liittyen.

NEUROLOGIA

Tyypillisiä oireita, joiden vuoksi neurologian erikoislääkärin vastaanotolla saavutaan, ovat esimerkiksi päänsärky, kipu, huimaus, tajunnanhäiriöt, epileptiset kohtaukset, unihäiriöt, mielenterveyden häiriöihin liittyvät neurologiset oireet, halvaukset, puutuminen, aivohermojen toimintahäiriöt, kognitiiviset häiriöt, liikehäiriöt ja sekavuustilat.

Kaikkien neurologisten oireiden osalta voit hakeutua vastaanotolleni arvioon. Diagnoosin ja jatkotutkimustarpeen tarkennuttua arvioidaan parhain hoitopaikka sinulle.

Neurologisisten sairauksien osalta olen parhaiten perehtynyt päänsärkyihin sekä botuliinitoksiinihoitoihin liittyen neurologisiin sairauksiin. Lisäksi erityisosaamiseeni kuuluvat muistisairaudet, Parkinsonin tauti, dystoniat, muut kipuongelmat, epilepsia ja aivoverenkiertohäiriöt.

 

Neurologin lausunnot ja ajokykyarviot onnistuvat myös kauttani.

 

Olen International Headache Society sekä The International Association for the Study of Pain (IASP) jäsen.

 

16.3.2020 alkaen sinulla on mahdollisuus myös etävastaanottoon videoyhteyden kautta. Varaa aika nettiajanvarauksessa tai soita 030 6000.

 

Etävastaanotolla (videovastaanotolla) voidaan kirjoittaa lausuntoja, aloittaa neurologisen sairauden hoitoja ja ohjelmoida jatkotutkimuksia mukaan lukien magneettikuvantamiset.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myöntänyt minulle oikeuden harjoittaa neurologian erikoislääkärin ammattia.

Rekisteröintinumero: 90003813772.

VIDEOVASTAANOTTO